הגשת ערעור על קביעת זכאות לתשלום פנסיית נכות

הגשת ערעור על תביעה

תהליך דיגיטלי קל ופשוט להגשת ערעור על קביעת זכאות לתשלום פנסיית נכות. משהו לא ברור? אנחנו כאן לרשותך: 076-8865876