נגישות
תמונה

דיווח אונליין
על אירוע נזק

ביטוח דירה ורכוש

מבוטח/ת יקר/ה

לפניך תהליך המאפשר לך לשלוח הודעה על אירוע או נזק שנגרם לדירתך. ככול שנקבל מידע מפורט יותר כך נוכל לטפל בתביעתך ביעילות ומהירות גדולה יותר. במהלך הדיווח תתבקש להעלות מסמכי רכישה ומסמכים נוספים. ניתן לצרפם כחלק מהתהליך או לשלוח אלינו בפקס או בדואר. פנייתך תועבר לטיפול נציגי התביעות ודיווח יועבר אל סוכן הביטוח שלך.

שדות חובה מסומנים ב * (כוכבית)